Home Tags ఆవులు

Tag: ఆవులు

‘అంబ’ అంటే తల్లి, ‘నేను ఈ లోకానికే తల్లిని’ అనేది దాని సంకేతం

ఏనుగు ఘీంకారాన్ని ‘బృంహితం’ అంటారు. గుర్రం సకిలింపు- హేష. ఈ రెండింటికీ లేని ఒకానొక పవిత్రత- ఆవుల అంబారవానికి దక్కింది! ‘అంబ’ అంటే తల్లి. ‘నేను ఈ లోకానికే తల్లిని’ అనేది దాని...