Home Tags Anti-Hindu government

Tag: anti-Hindu government

RVS Mani exposes immoral face of Congress, Conspiracy to make Maharashtra...

Mumbai. Unleashing a deep-rooted conspiracy that shook the very base of working in the bureaucracy, RVS Mani, the former Secretary of the Home Ministry, has...

‘నగర బహిష్కరణ’తో సరా?

రాముడిపైన సీతపైన తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన కత్తి మహేష్‌పై ఆరు నెలలపాటు హైదరాబాద్ నగర బహిష్కరణ శిక్ష విధించి ఆయన స్వంత జిల్లా చిత్తూరు పంపారు. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి జాతీయ పురుషుడిపైన...