Home Tags Ek Bharat

Tag: Ek Bharat

Awards Ceremony of Kakatiya Film Festival

Samachara Bharati Cultural Association organised “Kakatiya Film Festival”, a short film festival on the theme “Ek Bharat, Samaras Bharat” on 17 December 2016 at Sarathi Studios,...