Home Tags Ghanshyamala Prasadj

Tag: Ghanshyamala Prasadj

Senior Swayamsevak Kothapally Ghanshyamala Prasadji Passed Away In Vishakapatnam

Senior RSS Swayamsevak Sri Kothapally Ghanshyam Prasad ji passed away at the age of 85 in Vishakapatnam, Andhra Pradesh, on Thursday, and his final...