Home Tags Mangal pandey

Tag: mangal pandey

వినుర భారతీయ వీర చరిత

మంగళ్ పాండే జనులనెల్ల మిగుల జాగృత పర్చుచున్ ఫాలనేతృడోలె పాండె చెలగి అమ్మ స్వేచ్చ కొరకు ఆహుతయ్యె నిచట వినుర భారతీయ వీర చరిత భావము ప్రథమ స్వతంత్ర సంగ్రామానికి తోటి సైనికులను సమాయత్తం చేయుచుండగా, గమనించిన బ్రిటిష్ సైన్యాధికారులు బంధించరాగా,...