Home Tags Samarasatha

Tag: samarasatha

RSS, Vijayadashami Utsav 2021 – ప.పూ. సర్ సంఘచాలక్ డా. మోహన్ జీ...

వ్యవస్థను మార్చడానికి ముందుగా మనసు మారాలి. భేద భావం మనసులో ఉంటుంది. మనసు నుంచి వాక్కు ద్వారా, చేసే పని ద్వారా అది బైటపడుతుంది. ఆలోచనల్లో బైటపడుతుంది. వ్యవస్థలో బైటపడుతుంది. అందుకనే వ్యవస్థతో...