Home Tags Shankaracharya

Tag: Shankaracharya

RSS Sarsanghchalak and Sarkaryavah’s Shraddhanjali to Shankaracharya

RSS Sarsanghchalak Dr. Mohan ji Bhagwat and Sarkaryavah Sri Suresh ji (Bhaiyya) Joshi's Shraddhanjali Kanchi Kamakoti Peetam's Poojaneeya Jagadguru Shankaracharya Jayendra Saraswathi Maharaj lived a...