Home Tags Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016’

Tag: Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016’

21-day ‘Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016’ Begins at Nairobi, Kenya

Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) organised 21 day cadre training camp ‘Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016’ is being held at Nairobi, Kenya. Began on December 10, 2016,...